GMDC Inspirasi

Pengelola kursus latihan untuk Kerajaan, GLC dan Syarikat Bumiputera,

 

 Inhouse Training - GMDC

GMDC Inspirasi ditubuhkan pada tahun 2004,

berjaya membantu pihak GLC, Kerajaan & swasta dalam meningkatkan kemahiran dan kompetensi kakitangan melalui program-program latihan dan pembangunan yang berkualiti tinggi. Di samping latihan, kami menawarkan khidmat juru runding bagi meningkatkan keberkesanan latihan and produktiviti kakitangan dan organisasi.

 Kursus Setiausaha Professional      
 Kursus KPI  Mastery Dalam Leadership  Kursus Kreativiti & Inovasi  Kursus Imej Korporat
 EQ & Komunikasi  Kursus Akta Kontrak  Kursus Untuk Kerani  Kursus Membuat Keputusan

Klik di sini jika perlukan sebutharga ataupun proposal!

Kursus-Kursus lain yang boleh dipilih untuk dikendalikan sebagai kursus inhouse :

1.       Meningkatkan Prestasi Kepimpinan & Kemampuan Mengurus Pekerja

2.       Kursus Menjadi Pengurus yang Bijak & berkesan

3.       EQ, Kemahiran Interpersonal & Komunikasi bagi Pengurus

4.       Kursus Untuk Pengurus-Pengurus Baru

5.       Mastery Dalam Leadership, Kaunseling, Coaching & Mentoring untuk Pengurus & Pegawai

6.       Penetapan Matlamat, Analisa SWOT & Pembangunan Plan Tindakan Bagi Para Pengurus & Pegawai

7.       Penggunaan KPI untuk Peningkatan Produktiviti & Pengurusan Modal Insan Secara Berkesan

8.       Teknik Intervensi Prestasi Bagi Hasil Kerja Yang Lebih Baik

9.       Kursus Memahami Akta Kontrak 1950 Bagi Pegawai & Pengurus

10.   Pengurusan Strategik Bagi Pengurus & Pegawai

11.   Berdaya Saing Menghadapi Cabaran & Perubahan Yang Radikal Dalam Dunia Perniagaan

12.   Kursus Brainstorming & Mind Mapping Bagi Para Pengurus & Pegawai

13.   Kreativiti & Inovasi Bagi Para Pengurus & Pegawai

14.   Kaedah Kreatif Dalam Menyelesaikan Masalah & membuat Keputusan

15.   Kemahiran Komunikasi & Interpersonal Bagi Pegawai & Pengurus

16.   Pengucapan Secara Cemerlang Untuk Menarik Perhatian Para Hadirin

17.   Program Pembentangan Maklumat Secara Berkesan (Impacful Business Presentation)

18.   Kursus Kemahiran Berunding & Meningkatkan Pengaruh Bagi Para Pengurus

19.   Psikologi Berunding Secara Berkesan Bagi Para pengurus & Juru Runding

20.   Kaedah Meningkatkan Perkhidmatan & Kepuasan Pelanggan

21.   Kursus Pembangunan Professional Bagi Setiausaha & Pentadbir

22.   Program Pembangunan Kepimpinan Bagi Pengurus Pejabat

23.   Menjadi Setiausaha & Pentadbir yang Cemerlang

24.   Kursus Pengendalian Telefon Secara Berkesan Bagi Telefonis & Pembantu Pejabat

25.   Kursus Pembangunan Kemahiran Untuk Kerani &Pembantu Tadbir

26.   Pengurusan Rekod dan Fail Secara Berkesan

27.   Menangani Stress & Tekanan Kerja Secara Berkesan

28.   Tingkatkan Motivasi Anda Sekarang - Cemerlang Dalam Kerjaya & Hidup

29.   Pengurusan Masa & Stress Bagi Setiausaha & Pentadbir

30.   Kursus Supervisory Untuk Penyelia & Ketua Kumpulan

31.   Pengurusan Masa & Peningkatan Produktiviti Diri di Tempat Kerja

32.   Kursus Pembangunan Professional & Kemahiran Kerja Bagi Pegawai Baru & Pelatih

33.   Kursus Motivasi & Pembangunan Prestasi Kerja

34.   Kaedah Mengendali Salah Laku, Tindakan Tata Tertib & Siasatan Dalaman

35.   Amalan Hubungan Industri Di Malaysia - Industrial Relation Act 1967

36.   Pengurusan Sumber Manusia bagi Pengurus & Pegawai

37.   Program Pengendalian Latihan & Pengiraan ROI Latihan Secara Sistematik

38.   Pengendalian & Pengiraan Gaji Secara berkesan

39.   Membangunkan SOP & Dokumen-dokumen Berkaitan HR / Sumber Manusia

40.   Kursus Memahami Akta Pekerjaan 1955 bagi Pegawai & Pengurus

41.   Asas Perakaunan & Simpan Kira

42.   Kemahiran Analisa Kewangan Untuk Pengurus & Pegawai

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi perkhidmatan pelanggan kami

di talian : 03-3343 2180 / 013-394 2180

 atau melalui email : gemilang2020@gmail.com.